Har du sökt till en CEMUS-kurs i höst och blivit antagen? Sista svarsdag är den 28 juli kl. 24.00 på www.antagning.se Preliminära scheman och övrig kursinfo läggs upp här på […]

Höstterminen 2017 – sista svarsdag 28 juli

Website: http://www.sustainabilityfestival.se [SVENSKA – ENGLISH FURTHER DOWN] Den 18 maj, kommer äntligen Uppsala Hållbarhetsfestival tillbaka! Efter flertalet lyckade år i Uppsala Universitets byggnad, Blåsenhus, så kommer vi nu flytta festivalen in […]

May 18: Uppsala Sustainability Festival