When: Thursday, Sep 7, 15:15-17:00 Where: CEMUS Library/Lounge, Villavägen 16, Geocentrum. Students, CEMUS staff, faculty and the interested public are warmly welcome to CEMUS Project Café for an inspiring and […]

Sep 7: CEMUS Project Café


Har du sökt till en CEMUS-kurs i höst och blivit antagen? Sista svarsdag är den 28 juli kl. 24.00 på www.antagning.se Preliminära scheman och övrig kursinfo läggs upp här på […]

Höstterminen 2017 – sista svarsdag 28 juli