12 april: Vetenskapen i samhället – journalistik, forskning och förändring


Vilken roll spelar den kunskap som genereras vid svenska universitet för omställningen till hållbara samhällen? Hur kan vetenskap kommuniceras bortom universiteten – och spelar det någon roll?

Torsdagen den 12e april möter vi Marie-Louise Kristola, programledare för vetenskapsradions ”Klotet i P1”, och Anneli Ekblom, föreståndare för CEMUS och universitetslektor vid Institutionen för arkeologi och antik historia, i en öppen diskussion om kunskap och förändring. Tillfället leds delvis av frågor från studenter i kursen Hållbar utveckling B, vid CEMUS.

Var: Kollaboratoriet, Östra Ågatan 19

När: Torsdag 12 april kl 14-16