Arkiv Hållbar utveckling B 2018


På den här sidan hittar ni all kursinformation från Hållbar utveckling B och dess delkurser VT 2018.

Hållbar utveckling B 2018

Välkommen till Hållbar utveckling B vårterminen 2018. Vi som är kursledare för kursen heter Sanna Gunnarsson och Sara Andersson och nås enklast på våra mailadresser: sanna.gunnarsson@cemus.uu.se sara.andersson@cemus.uu.se

Här hittar du kursens kursinfohäfte

Schema

Observera att för alla tider som inte anges med exakta minuter gäller akademisk kvart. Det innebär till exempel att ett tillfälle där det står 9-12 egentligen börjar 9:15.

Om du behöver ladda ner schemat som pdf till din telefon så finns senaste versionen här:


Välkomna till Värderingar, världsbilder och visioner 2018!

På den här sidan finner ni all information som rör kursen. Under rubriken “Senaste uppdateringarna” noterar vi när någonting har uppdaterats eller adderats i länkarna och filerna nedanför.

Vi som jobbar med kursen nås lättast via mail
alexis.engstrom@cemus.uu.se
gustav.innala@cemus.uu.se

Tveka inte att höra av er om det är någonting ni undrar över!
/ Kursledningen – Gustav & Alexis

 

 Schema

Observera att för alla tider som inte anges med exakta minuter gäller akademisk kvart. Det innebär till exempel att ett tillfälle där det står 9-12 egentligen börjar 9:15.

Om du behöver ladda ner schemat som pdf till din telefon så finns senaste här:
Schema VVV 18-04-18


Teknik, makt och mänsklighetens framtid 2018

På den här sidan – kurshemsidan – kommer vi att lägga upp kursmaterial (schema, uppgifter, etc) och informera om eventuella ändringar i schemat.

Har du frågor som rör kursen hör då av dig till kursamanuenserna Anna Joos Lindberg (anna.j.lindberg@cemus.uu.se) och Aaron Tuckey (aaron.tuckey@cemus.uu.se).

 

Uppdateringar

 • 2/1 Diskussionsfrågorna uppdaterade under Instruktioner nedan samt schemat uppdaterade under Schema & kursinfo
 • 30/1 Powerpoint bilderna finns nedanför under Material från föreläsningar
 • 17/1 Powerpoint bilderna från introduktionstillfället finns här.
 • 15/1 Instruktioner för diskussionsgrupperna ligger uppe – se instruktioner nedan.
 • 14/1 Läsanvisningar och schema uppdaterade. Köp kursböckerna redan nu, eller låna de exemplar som kommer att finnas i geocentrums bibliotek och cemus bibliotek. Ses på tisdag!
 • 13/12 Schema och välkomstbrev kommer att skickas ut i slutet av veckan.

Material från föreläsningar

Litteratur

 • Hornborg, A. (2010). Myten om Maskinen. 1st ed. Göteborg: Daidalos
 • Diamandis, P. H., & Kotler, S. (2012). Abundance: the future is better than you think. New York: Free Press
 • Artiklar (finns på Studentportalen)

Förändringsprocesser – ledarskap, kommunikation och organisation 2018


Välkommen till Livsfilosofi och det moderna samhället vårterminen 2018!

På denna sida kommer all information om kursen att finnas tillgänglig och uppdateras löpande.

Har du har frågor nås vi via e-post:

sofia.ostblom@cemus.uu.se

therese.engwall@cemus.uu.se

 

Diskussionsfrågor 22/5

Hur kan vi skapa förändring?

 • Strömquist (2016, s. 85) skriver om statsvetaren Wendy Brown, och hennes teori om att “de progressiva krafterna i samhället har tappat tron på att en genomgripande politisk förändring är möjlig, att det liksom egentligen inte finns något alternativ till den rådande ordningen.” Håller ni med? Vad skulle krävas för att ändra på detta?
 • Vad kan politiken göra när det kommer till samhällsförändring? Vad bör politiken göra?
 • Hur kan en individuell livsfilosofi påverka samhället? Är det relevant för samhällsförändring? Hur?
 • Vad kan individen göra för att skapa förändring? Vad bör individen göra?
 • Björk (2012) menar att vi är instängda i en konsumistisk och ekonomisk hegemoni. Hur ser ni på det? Hur förhåller det sig till politisk förändringspotential och individuellt handlingsutrymme?
 • Vad finns det för samband mellan livsfilosofi och förändring enligt Jensen (2006)? Vad ser han för faror? Vilka för- och nackdelar anser ni finns?

Redovisning av livsfilosofiska projekt

Under Hållbarhetsfestivalen den 25:e maj har vi tid från kl 16.00 till kl 18.00 för att visa vår interaktiva utställning om de livsfilosofiska projekten. Vi ska vara vid entrén till humanistiska teatern på Engelska parken. Det kommer att finnas möjlighet att vara utomhus (om vädret tillåter). Vi samlas kl 15.30 vid entrén för att bestämma exakt var vi ska vara (alla behöver nödvändigtvis inte vara på samma ställe), och för att hinna få alla saker på plats till kl 16.00. Under utställningstiden ska alla ta del av varandras verk och projekt, samt finnas tillgängliga för att svara på frågor kring sitt eget projekt från besökare och kurskamrater. Vi kommer att avsluta med ett samtal kring projektet och utställningen, innan vi plockar ner den kl. 18.

 


B-uppsats i hållbar utveckling 2018

Välkomna!

På den här sidan finner ni all information som rör kursen. Kursen är en delkurs i kurspaketet Hållbar utveckling B och löper under vecka 13-22.
Under rubriken “Senaste uppdateringarna” noterar vi när någonting har uppdaterats eller adderats i länkarna och filerna nedanför.

Föreläsningsmaterial

Litteratur
Kursen har väldigt lite obligatorisk läsning, däremot finns rekommenderad litteratur. Se Uppsatsinstruktioner och Seminarieinstruktioner för mer information. 


Arkiv 2017

Här finns allt material från Hållbar utveckling B 2017