Arkiv Hållbar utveckling B 2019


På den här sidan hittar ni all kursinformation från Hållbar utveckling B och dess delkurser VT 2019.


Teknik, makt och mänsklighetens framtid

Vårterminen 2019 vecka 04-12 – kvällstid – 50% – Campus

Anmälan på antagning.se »


Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-69503

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 60 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

 

Om kursen

 

På vilka sätt kan tekniska innovationer bidra i arbetet med och för hållbar utveckling? Vilka teknologiska och mänskliga framtidsscenarier är sannolika och önskvärda?

Utifrån en idéhistorisk inledande bakgrund förs en kritisk och praktisk diskussion om olika sätt att förstå teknikens möjligheter och begränsningar i relation till dagens hållbarhetsproblematik. Teman som bland annat diskuteras är förnyelsebar energi, riskbedömning av ny teknik, mobilitet, hög- och lågteknologiska visioner, informationsteknologi, sociala medier och copyright. Kursen fokuserar även på den tvärvetenskapliga dialogen där tekniska, naturvetenskapliga perspektiv möter filosofiska, maktpolitiska och kulturkritiska perspektiv på teknikens roll i samhället. Gästföreläsare, seminarier, egen läsning och examination syftar till eftertanke och bättre förståelse av vår relation till vår omgivande teknologiska värld.


 

Välkomna till vårterminen 2019!

På den här sidan kommer vi att lägga upp kursmaterial såsom schema, uppgifter, föreläsningsmaterial etc.

Har du frågor som rör kursen hör då av dig till kursamanuenserna Kajsa Colde (kajsa.colde@cemus.uu.se) och Kenzo Franzén (kenzo.franzen@cemus.uu.se). Ni är även välkomna att besöka oss på vårt kontor i korridoren vid CEMUS bibliotek mellan kl 16-17 de tisdagar och torsdagar kurstillfällena är på Geocentrum.

 

Uppdateringar

  • 27 januari: Tema och upplägg för “Det saknade perspektivet” kommer att bestämmas i samband med vårt debattseminarium den 12/2. OBS att detta inte är en del av examinationen. Fundera gärna redan innan tillfället på teman ni är nyfikna på!
  • 5 februari: Instruktioner och info om debattseminarium ligger nu under Examinationsinstruktioner.
  • 19 februari: Instruktioner och info om litteraturseminarium ligger nu under Examinationsinstruktioner.
  • 19 februari: Uppdaterat schema!
  • 19 februari: Instruktioner till skrivuppgiften ligger nu under Examinationsinstruktioner.
  • 4 mars: Inställd föreläsning 5 mars med Jessica Nihlén Fahlquist. Vi kommer finnas på plats på kontoret mellan 16-17 5 mars om ni har några frågor angående skrivuppgiften.

 

Material från föreläsningar

Litteratur

  • Diamandis, Peter och Kotler, Stephen (2012) Abundance: the future is better than you think. 1st ed. New York: Free Press
  • Hornborg, Alf (2010) Myten om maskinen. 1st ed. Göteborg: Daidalos