B-uppsats i hållbar utveckling


<<< HUB Kursportal 

Välkomna till B-uppsats i hållbar utveckling VT 2019!

På den här sidan finner ni all information som rör kursen. Kursen är en delkurs i kurspaketet Hållbar utveckling B och löper under vecka 15-23.
Under rubriken “Senaste uppdateringarna” noterar vi när någonting har uppdaterats eller adderats i länkarna och filerna nedanför.


Senaste Uppdateringarna

  • Nu finns instruktioner uppsatsarbete och delopponering upplagda

Workshops

Uppsatser till crash course:

Metodlänkar:

Litteratur

  • Se referenslitteratur i CEMUS bibliotek och länk i instruktioner för uppsatsarbete