Dec 4: Framtidsakademin: Demokratin inför klimathotet – hur kan framtida generationers intressen representeras?


Framtidsakademin gästas denna månad av Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Risken för allvarliga framtida konsekvenser av klimatförändringarna har gett upphov till en diskussion om hur väl det demokratiska systemet tillvaratar ännu ofödda generationers intressen. En del menar att demokratin till sin natur är ”presentistisk”, det vill säga att den systematiskt ger samtidens intressen större utrymme än framtidens. Föreläsningen diskuterar huruvida demokratin kan reformeras för att bättre tillvarata framtida generationers intressen och belyser för och nackdelar med olika förslag på vilket det kan göras. Kan representationen av framtidens intressen hota demokratin?

Tid: Måndag den 4 december, kl 18-19
Plats: Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17
Ludvig Beckman är professor i Statsvetenskap vid Stockholms universitet och disputerade år 2000 vid Uppsala universitet. Hans forskning har särskilt gällt demokrati och politiska rättigheter, bland annat i förhållande till framtida generationer.
Framtidsakademin är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och CEMUS och arrangeras tillsammans med Stadsbiblioteket i Uppsala. Verksamheten finansieras med stöd från Folkuniversitetetsföreningen.