Education


Student-Led Education for a Better World

The education at CEMUS gives you the opportunity to study a wide range of courses within the environment, development and sustainability field. Our transdisciplinary courses aim to complement other courses at Uppsala University and the Swedish University of Agricultural Sciences. They are built on a close collaboration between students, course coordinators, teachers, researchers, university administrators and societal actors.


Anmälan, antagning, registrering & obligatoriska kursstarter höstterminen 2015

Viktiga datum och deadlines

9 juli
Antagningsbesked med svarskrav – på eftermiddagen den 9 juli publiceras antagningsbeskedet för hösten 2015. Gå in på www.antagning.se Mina sidor för att läsa och svara på det.

15 juli
Om du missat att ansöka till någon av våra kurser kan du göra en sen anmälan på www.antagning.se. En sen anmälan innebär att du kan gå kursen om det blir platser över, vilket varierar mellan olika kurser (t.ex. är det enklare att komma in på kurser som Global miljöhistoria jämfört med våra internationella kurser). Efter du gjort din sena anmälan så är nästa steg att komma till den obligatoriska kursintroduktionen för respektive kurs, se tider nedan.

31 juli
Sista svarsdag – den 31:a juli kl. 24.00 är det sista chansen att svara på ditt antagningsbesked på www.antagning.se.

3-7 augusti
Välkomstbrev skickas ut via email med kursinfo som preliminärt schema, litteratur och obligatoriska kursintroduktioner.

6 augusti
Antagningsbesked – ditt andra antagningsbesked inför hösten 2015 publiceras på eftermiddagen den 6 augusti på www.antagning.se.

10 augusti
Webbregistrering öppnar på https://studentportalen.uu.se. Du hittar inloggningsuppgifter i utskicket från Uppsala universitet. Du behöver webbregistrera dig annars förlorar du din plats, se deadlines för webbregistrering nedan.

24 augusti kl. 11.00-13.00 (drop-in)
Kursinfo och registreringshjälp Hållbar utveckling A – kom och ställ frågor om kursen och få hjälp med din registrering, i CEMUS bibliotek, Villavägen 16. karta: www.web.cemus.se/contact/

24 augusti kl. 24.00
Sista dag för webbregistering för kurserna Hållbar utveckling A, 30 hp, och Sustainable Development – Project Management and Communication, 15 hp.

25 augusti kl. 24.00
Sista dag för webbregistrering för kurserna Global miljöhistoria, 7.5 hp, och Global Challenges and Sustainable Futures, 7.5 hp.

26 augusti kl. 24.00
Sista dag för webbregistering för kursen The Global Economy – Environment, Development and Globalisation, 15 hp.

27 augusti kl. 24.00
Sista dag för webbregistrering för kursen Critical Perspectives on Sustainable Development in Sweden, 7.5 hp.

31 augusti kl. 8.15
Obligatorisk kursintroduktion Hållbar utveckling A, 30 hp, i Lindahlsalen, EBC, Norbyvägen 14. Karta: www.ebc.uu.se/hitta-find.

31 augusti kl. 10.15
Obligatorisk kursintroduktion Masterprogrammet i hållbar utveckling, Introduction to Interdisciplinary Science, 5 hp, i Hambergsalen, Geocentrum, Villavägen 16, map: www.geo.uu.se/om-oss/geocentrum.

31 augusti kl. 13.15
Obligatorisk kursintroduktion Sustainable Development – Project Management and Communication, 15 hp i rum 12:228, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1A, karta: www.blasenhus.uu.se/om-blasenhus/besok/hittahit.

1 september kl. 10.15
Obligatorisk kursintroduktion Global miljöhistoria, 7.5 hp, i Ekmansalen, EBC, Norbyvägen 14. Karta: www.ebc.uu.se/hitta-find.

1 september kl. 17.15
Obligatorisk kursintroduktion Global Challenges and Sustainable Futures, 7.5 hp, i Hambergsalen, Geocentrum, Villavägen 16, karta: www.geo.uu.se/om-oss/geocentrum.

2 september kl. 17.15
Obligatorisk kursintroduktion The Global Economy – Environment, Development and Globalisation, 15 hp, i Betty Pettersson-salen, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1A, karta: www.blasenhus.uu.se/om-blasenhus/besok/hittahit.

3 september kl. 17.15
Obligatorisk kursintroduktion Critical Perspectives on Sustainable Development in Sweden, 7.5 hp, i i Betty Pettersson-salen, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1A, karta: www.blasenhus.uu.se/om-blasenhus/besok/hittahit.

Kursen Klimatet, energin och det moderna samhället startar sista veckan i oktober, information om webbregistrering och obligatorisk kursintroduktion läggs upp senare.

Application, registration & mandatory course introductions autumn 2015

If you have applied through www.antagning.se go to Anmälan, antagning, registrering och obligatoriska kursstarter höstterminen 2015

Important dates and deadlines

August 3-7
Welcome letters with course information (preliminary schedule, literature and mandatory course introductions) will be sent out via email.

August 31 at 10.15
Mandatory course introduction Master Program in Sustainable Development, Introduction to Interdisciplinary Science, 5 credits, in Hamberg lecture hall, Geocentrum, Villavägen 16, map: www.geo.uu.se/om-oss/geocentrum.

August 31 at 13.15
Mandatory course introduction Sustainable Development – Project Management and Communication, 15 credits, in room 12:228, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1A, map: www.blasenhus.uu.se/om-blasenhus/besok/hittahit.

September 1 at 17.15
Mandatory course introduction Global Challenges and Sustainable Futures, 7.5 credits, in Hamberg lecture hall, Geocentrum, Villavägen 16, map: www.geo.uu.se/om-oss/geocentrum.

September 2 at 17.15
Mandatory course introduction The Global Economy – Environment, Development and Globalisation, 15 credits, in Betty Pettersson lecture hall, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1A, map: www.blasenhus.uu.se/om-blasenhus/besok/hittahit.

September 3 at 17.15
Mandatory course introduction Critical Perspectives on Sustainable Development in Sweden, 7.5 credits, in Betty Pettersson lecture hall, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1A, map: www.blasenhus.uu.se/om-blasenhus/besok/hittahit.

Read more at www.uu.se/en/admissions/ and contact us if you have questions Director of Studies, Daniel Mossberg, daniel.mossberg@csduppsala.uu.se (or if urgent via phone +46-(0)73-065 02 28) or International Coordinator, Erik Rosenberg, erik.rosenberg@geo.uu.se


Frågor och svar
Läs mer på www.uu.se/utbildning/antagning/efter-anmalan, www.uu.se/utbildning och www.uu.se/valkommen.

Hur går registreringen till?
– All registrering utom för masterprogrammet i hållbar utveckling sker via webbregistrering på www.studentportalen.uu.se

När kan jag tidigast registrera mig och när stänger den?
– Webbregistrering öppnar 10 augusti och stänger en vecka innan obligatorisk kursstart, se exakta tider ovan. Kom ihåg att innan dess svara ja via antagning.se. För reserver gäller särskilda regler.

Vad händer om jag missar registreringen?
– Om du missar webbregistreringen förlorar du din plats, kontakta daniel.mossberg@csduppsala.uu.se vid problem.

Hur och när ska jag registrera mig om man är reservantagen?
– Reservantagna och sent anmälda behöver närvara vid den obligatoriska kursintroduktion och erbjuds då att gå kursen i mån av plats.

Hur och när ska jag registrera mig om man är efterantagen?
– Se ovan.

Vem kontaktar jag på institutionen om jag har frågor?
– Kontakta daniel.mossberg@csduppsala.uu.se eller vid brådskande fall via sms: 073-065 02 28


Course pages for current and future students

For the latest course information (schedule, literature and more) se courses below. For all general study-related questions, contact Director of Studies Daniel Mossberg at daniel.mossberg@csduppsala.uu.se

Höstterminen 2015 – Autumn 2015

Kursen Människan och naturen är inställd höstterminen 2015.

Hållbar utveckling A, 30 hp
HUAVad innebär hållbar utveckling i både teori och praktik? Vilka strategier och metoder kan användas för att skapa en hållbar samhällsutveckling? Hur skiljer sig den vetenskapliga förståelsen av hållbar utveckling från den allmänna, massmediala bilden av hållbarhetsproblematiken? Hur kan man arbeta med och för hållbar utveckling?
Läs mer »

 

Global miljöhistoria, 7.5 hp
GMHVad kan samtiden lära av mänsklighetens långa historia och dess relation till den omgivande miljön? Hur kan en miljöhistorisk förståelse bidra i det praktiska arbetet för en hållbar framtid? Med utgångspunkt i samspelet mellan människa och natur ger kursen ett historiskt djup till dagens hållbarhetsproblematik och de senaste decenniernas diskussion om hur problematiken kan hanteras.
Läs mer »

 

Klimatet, energin och det moderna samhället
KEPå vilka sätt kan samhället minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt anpassa sig till ett förändrat klimat? Hur kan ett övergripande systemperspektiv på klimatförändringar och energifrågor bidra i arbetet med hållbara lösningar? Hur kan världens allt mer svårtillgängliga resurser fördelas på ett rättvist sätt?
Läs mer »

 

Master Programme in Sustainable Development
CEMUS is responsible for three course within the programme: Introduction to Interdisciplinary Science, 5 credits, Sustainable Development – Worldviews and Visions – A Seminar Series, 5 credits, and Sustainable Development – Worldviews and Discourses – A Seminar Series, 5 credits.
Read more »
MSD IntroMSD Seminar Series AutumnMSD Seminar Series Spring

Global Sustainability Studies, 30 credits
GLSSThis fall semester course package of 30 credits offers you the choice of the following courses: Global Challenges and Sustainable Futures 7.5 credits, Critical Perspectives on Sustainable Development in Sweden 7.5 credits, The Global Economy – Environment, Development and Globalisation 15 credits, and Sustainable Development – Project Management and Communication 15 credits.
Read more »

 

Global Challenges and Sustainable Futures, 7.5 credits
GCSFWhat are the challenges facing humanity today and in the future? How can we create and rediscover sustainable ways of living on this planet? With accelerating trends such as climate change, water scarcity, energy depletion, social injustice, economic crisis, resource wars and other challenges, there is a growing need for sustainable alternatives.
Read more »

 

Critical Perspectives on Sustainable Development in Sweden, 7.5 credits
SDSWESweden is often portrayed as a world leader within the sustainability field, but does Sweden live up to that image? Which Swedish examples can serve as inspiration and a model for sustainability on a global level? The concept of Sustainable Development has become one of the most contested and important concepts of our time.
Read more »

 

The Global Economy – Environment, Development and Globalisation, 15 credits
GECWhat is the real wealth of nations? How is the global economic system performing under increasing ecological and social pressures? Which institutions and actors have the best opportunities to work towards building desirable and sustainable economies? The course aims to present a variety of theoretical perspectives on issues of political economy in the context of sustainable development.
Read more »

 

Sustainable Development – Project Management and Communication, 15 credits
SDPMCDo you want start up a sustainability project and reach others with your ideas? Then this is a course for you! This course gives you an introduction to project management models for working with sustainable development that combine different practical and creative tools in planning, implementation, communication and evaluation. The course is designed for students that independently want to plan and implement a project idea that contributes to a sustainable development.
Read more »


Sommar 2015 – Summer 2015

The Urban Agriculture summer course has been cancelled for 2015.


Vårterminen 2016 – Spring 2016

Courses will advertised shortly.


CEMUS Educational Model – Student-Led Education

“If still more education is to save us, it would have to be education of a different kind: an education that takes us into the depth of things”

E.F. Schumacher

Our model puts the student at the center of the educational process and has four important components:

Kursamanuenser – Course Coordinators
Students are employed by CEMUS as course coordinators. They plan, run, and evaluate university courses at the undergraduate and graduete level. The syllabus and learning outcomes are developed and solidified through a collaborative process involving students and university staff. Based on this, course coordinators plan the general structure of the course, create a reading list, invite guest lecturers, lead seminars, and handle course administration. Partnered coordinators are often selected from different academic backgrounds and tend to work on a course that they have both previously taken.

Kursarbetsgrupper – Course Work Groups
A reference group is formed for each course. It consists of researchers, teachers, and often practitioners from fields relevant to the course. Working closely with course coordinators, this group suggests literature and possible lecturers and gives feedback on the proposed course structure and schedule. The work group is also responsible for examination.

Gästföreläsare – Guest Lecturers
A lecture series is the backbone of CEMUS courses. Course coordinators invite the most knowledgable and intresting practitioners and academics from different fields, often from other universities and sometimes from other countries, to give guest lectures and facilitate discussions.

Utbildningens Ledningsgrupp – Educational Management Team
The educational management team provides administrative, pedagogical, and practical support to the course coordinators in their daily work while overseeing the long-term development of CEMUS. The group includes the CEMUS and CSD Uppsala Director of Studies and CEMUS Educational Coordinators, which all have a background and experience of student led education at CEMUS.

CEMUS Educational Model

Norway2006-big
Study trip to Bø, Norway with Per Ingvar Haukeland 2006

Intro-lecture-BG-Jan2014
Spring semester start-up lecture by professor Bengt Gustafsson 2014Pedagogical Development Projects

Sustainability Case Library
How can we create a space for active learning, where students apply their knowledge to real world problems and develop critical thinking, problem solving and communication skills? A case is a real or constructed scenario that involves issues and conflicts that need to be resolved, though they usually do not have one clear or obvious solution. They may contain a description of the scenario as well as relevant background information such as graphs, stories or historical documents. Real or constructed cases are already used for teaching and learning within in the fields of law, economics and social sciences, but are not widely used within education for sustainable development. Cases can be used to shift focus from sustainability problems to solutions and strategies for a sustainable development.

Read more at: Sustainability Case Library

Participatory Learning and Active Teaching Methods
Is a pedagogical project by Malin Östman at CEMUS, with funding from the Pedagogical Renewal Fund at the Faculty of Science and Technology. The project aims to increase and develop new participatory methods of learning and teaching within the Master Programme in Sustainable Development at Uppsala University and SLU. Learn more by clicking the poster below.

PosterPLATM2013-10-16-v2

Active Student Participation at Uppsala University
The Project “Development of Active Student Participation at Uppsala University” started at the beginning of 2014. The project aims to develop already existing initiatives with student participation should have been further developed and spread experiences from these initiatives across the university, try out new initiatives in environments that has not before had student participation, and suggest forms for support to students and teachers that wants to develop student participation.

Read more about the project and resources on Active Student Participation: http://aktivstudentmedverkan.uadm.uu.se/Read more about CEMUS Education

OG2010Över gränserna – Om CEMUS utbildning för förändring
Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, CEMUS, är något så ovanligt som ett studentinitierat och studentdrivet universitetscentrum med den uttalade målsättningen att bidra till en bättre värld. I över 15 år har CEMUS erbjudit tvärvetenskaplig utbildning och en kreativ mötesplats för studenter, doktorander, forskare och lärare vid Uppsalas båda universitet. I denna antologi reflekterar tolv CEMUS-anknutna studenter, lärare och forskare över verksamhetens framväxt, grundtankar, utmaningar och framtidsutsikter. Boken ger både möjlighet till kritisk reflektion och inspiration för nuvarande anställda och studenter, liksom andra med intresse för utbildning för hållbar utveckling och Cemus modell. Ladda ner boken här: Över gränserna – Om CEMUS utbildning för förändring

TB2011Transcending Boundaries – How CEMUS is Changing How we Teach, Meet and Learn
Can the experiences gained at CEMUS somehow be converted to expand ongoing debates? Can these experiences be shared and spread to universities in other parts of the world? How should the university be changed? What is education for? How will CEMUS continue to contribute to a sustainable and just society? An anthology written by students, researchers, and teachers aims to answer, in some ways, the questions raised above. It also serves as a source of inspiration and motivation for teachers, university management, administrators, the public, and other actors with an interest in education for sustainable development. The book can be downloaded here: Transcending Boundaries – How CEMUS is Changing How we Teach, Meet and Learn

The CEMUS Project – Lessons for Oberlin?
Blog post and comment by Steven Volk from Oberling College on CEMUS and the relevance for liberal arts education.Read more here: The CEMUS Project – Lessons for Oberlin?

Igniting a Learning Revolution: Student-Run Higher Education for Sustainable Development

“Making a switch to sustainable development requires deep, structural transformation in our economic, cultural, and technological systems. We need new ways of interpreting, analyzing, and understanding the world, and we need new tools to help us deal with tumultuous changes and an uncertain future. If higher education is to play a meaningful role in this undertaking, then we will need to reshape its institutions, pedagogy, and organization.”

Stoddard, Rieser, Andersson & Friman

Read more in the Solutions Magazine article here: Igniting a Learning Revolution: Student-Run Higher Education for Sustainable Development