Events


For information on our courses, please visit: www.cemus.uu.se/education

Upcoming Events 2018

 


Torsdag 22 November, 2018
Framtidsakademin: Bör naturen också ha rättigheter i människans tidsålder?
18.00-19.o0, Mallans Sal, Uppsala Stadsbibliotek, Uppsala
En öppen föreläsning med Pella Thiel, ekolog och engagerad i nätverket Naturens rättigheter i Sverige.
Mer information här.


Torsdag 5 December, 2018
Framtidsakademin: Konstgjorda regn och paviljonger under vatten – konsten och klimatkrisen
18.00-19.o0, Mallans Sal, Uppsala Stadsbibliotek, Uppsala
En öppen föreläsning med Anna-Maria Hällgren, fil.dr i konstvetenskap och lektor vid Södertörns Högskola.
Mer information här.


For a listing of past events, visit: http://www.web.cemus.se/past-events/