Framtidsakademin


framtidsakademin_vt15Framtidsakademin är en tvärvetenskaplig föreläsningsserie som behandlar forskning kring framtidsrelevanta frågor inom ramen för hållbar utveckling. Syftet med samarbetet är att sprida aktuell forskning till intresserade människor utanför universitetets väggar. Projektet har pågått sedan 2004 och är ett samarbete mellan CEMUS, Folkuniversitetet i Uppsala och Uppsala Stadsbibliotek.

Föreläsningarna är gratis och öppna för allmänheten och de hålls fyra gånger per termin, i regel kl. 18 sista onsdagen varje månad, på Stadsbiblioteket (Svartbäcksgatan 17). Vi bjuder in såväl forskare från Uppsala och andra delar av landet, som experter, journalister, författare och politiker att komma och berätta om sitt arbete under ett för terminen gemensamt tema.

Varmt välkomna att diskutera framtidens frågor med dagens forskare!


Program hösten 2018

 

Tema: “Människans tidsålder”

Det sägs att vi lever i en ny geologisk era: Antropocen – människans tidsålder. Namnet antyder att människans aktiviteter nu globalt påverkar jordens ekosystem, klimat och jordskorpa på ett sätt som leder till stora globala förändringar i förutsättningarna för livet på jorden. Är detta ett hjälpsamt begrepp? Och hur kan vi som människor förhålla oss till denna nya era? Detta diskuterar vi under höstens framtidsakademi.

 

27 september: Sverker Sörlin, KTH, om Antropocen

18:00-19:00 Uppsala stadsbibliotek
“Ska vi bry oss om Antropocen – människans tidsålder?”

En föreläsning om människans tidsålder på jorden – Antropocen – och vad denna kan säga oss om den tid vi lever i.

Sverker Sörlin är professor i miljöhistoria vid KTH och författare till flera böcker, där Antropocen – en essä om människans tidsålder från 2017 är den senaste. Han fick också Augustpriset 2004 för Världens ordning och Mörkret i människan. Europas idéhistoria 1492-1918.

 

23 oktober: Anneli Ekblom om historiska och samtida rörelser för förändring

18:00-19:00 Uppsala stadsbibliotek
“Mellan hopp och förtvivlan – tankar i en föränderlig värld”

Erfarenheter från historiska och nutida exempel på samhällsrörelser för att skapa samhällelig rättvisa och miljövård. Föreläsningen ger perspektiv på vår inställning till dagens problem och deras eventuella lösningar.

Anneli Ekblom är universitetslektor vid Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet. Hennes forskning befinner sig i gränslandet mellan miljöhistoria, historisk ekologi och arkeologi med fokus på social-ekologisk dynamik och hållbarhet.

 

22 november: Pella Thiel om naturens rättigheter

18:00-19:00 Uppsala stadsbibliotek
“Bör naturen också ha rättigheter i människans tidsålder?”

En föreläsning om möjligheten att ge naturen juridiska rättigheter och vad det skulle innebära för människans sätt att relatera till andra arter och livet som helhet.

Pella Thiel, ekolog och engagerad i nätverket Naturens rättigheter i Sverige, arbetar med förändringsprocesser, ledarskapsutveckling och kommunikation, med ett särskilt intresse för idéer som påverkar hur vi ser på oss själva och världen.

 

5 december: Anna-Maria Hällgren om konsten och klimatkrisen

18:00-19:30 Uppsala stadsbibliotek
“Konstgjorda regn och paviljonger under vatten – konsten och klimatkrisen”

Anna-Maria Hällgren föreläser om hur frågor om klimat och miljö aktualiseras i samtidskonsten. Anna-Maria lyfter fram och diskuterar exempel på hur konstnärer arbetar med dessa frågor – från konstgjorda regn till paviljonger som ligger under vatten.

Anna-Maria Hällgren är fil.dr i konstvetenskap och ägnar sig både åt forskning och undervisning. Hon arbetar som lektor vid Södertörns högskola.

 

 

För att se tidigare föreläsningar i Framtidsakademins regi se: Folkuniversitetet i Uppsala (länk till annan hemsida)