Framtidsakademin


framtidsakademin_vt15Framtidsakademin är en tvärvetenskaplig föreläsningsserie som behandlar forskning kring framtidsrelevanta frågor inom ramen för hållbar utveckling. Syftet med samarbetet är att sprida aktuell forskning till intresserade människor utanför universitetets väggar. Projektet har pågått sedan 2004 och är ett samarbete mellan CEMUS, Folkuniversitetet i Uppsala och Uppsala Stadsbibliotek.

Föreläsningarna är gratis och öppna för allmänheten och de hålls fyra gånger per termin, i regel kl. 18 en onsdag i månaden, på Stadsbiblioteket (Svartbäcksgatan 17). Vi bjuder in såväl forskare från Uppsala och andra delar av landet, som experter, journalister, författare och politiker att komma och berätta om sitt arbete under ett för terminen gemensamt tema.

Varmt välkomna att diskutera framtidens frågor med dagens forskare!


Program våren 2019

 

Tema: ”(Biologisk) mångfald”

Forskning kring mångfald förekommer inom både samhälls- och naturvetenskaperna och diskuteras ofta i relation till hållbar utveckling. När forskare studerar samhällets mångfald uppmärksammas frågor om t.ex. demokrati, jämställdhet och migration. Inom naturvetenskaperna undersöks naturens och miljöns biologiska mångfald. Hur ser dessa vetenskaper på relationen mellan mångfald och hållbar utveckling? Finns det gemensamma nämnare mellan samhälls- och naturvetenskaplig forskning gällande mångfald? Kan vetenskaperna lära av varandra? Det diskuterar vi under vårens framtidsakademi. Varmt välkomna!

27 februari: Lina Herbertsson, Lunds universitet, om bin och biologisk mångfald 

18:00-19:00 Uppsala stadsbibliotek
“Små kryp med stora uppgifter – varför dör våra bin?”

En föreläsning om hur det moderna jordbruket påverkar vilda pollinatörer, pollinering och den biologiska mångfalden.

Lina Herbertsson är doktorand vid Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet. Hennes forskning handlar om hur den biologiska mångfalden kan bevaras och de effekter klimatförändringar och det moderna jordbruket har på denna.

 

19 mars: Joachim Strengbom, SLU, om skogens möjligheter och utmaningar

18:00-19:00 Uppsala stadsbibliotek
“Skogen och mångfalden – hot, möjligheter och utmaningar”

Joachim Strengbom föreläser om hur skogens biologiska mångfald påverkas av globala klimatförändringar samt vilka möjligheter skogen erbjuder för att också motverka dessa.

Joachim Strengbom är docent vid institutionen för ekologi på SLU och forskar om skoglig naturvård, ekosystemsekologi samt vad miljöförändringar innebär för skogens miljömässiga och ekonomiska värden

 

10 april: Ylva Habel, CEMFOR, om hur svarta människor beskrivs i litterära verk

18:00-19:00 Uppsala stadsbibliotek
”Att läsa om svarthet i Sverige – en liten kulturhistoria

Ylva Habel, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap och forskare vid CEMFOR, föreläser om hur svarta människor och allmänhetens intresse för svarta människor, har följt en lång och vindlande väg. Ett kulturellt och politiskt intresse för den afrikanska diasporan i Sverige har gett upphov till översättningar av litterära verk om abolitionistiska rörelser, afikanska länders frigörelseprocesser och Svarta Pantrarna.

Ylva Habel visar hur översättningarna leder till betydelseförskjutning av textens innehåll och hur svenska översättare har beskrivit svarta människor och deras livsvillkor.


8 maj: Ali Najib, Uppsala universitet, om internationell migration och den svenska landsbygden

18:00-19:00 Uppsala stadsbibliotek
“Internationell migration, transnationella nätverk och svensk landsbygd – hur hör dessa ihop?”

En föreläsning om hur den svenska landsbygden utvecklas av internationell migration till denna och hur internationella migranters transnationella nätverk kan bidra positivt till landsbygdens utveckling.

Ali Najib, universitetslektor vid kulturgeografiska institutionen – Uppsala universitet, har lång erfarenhet av forskning om frågor kopplade till migration och invandring, såsom företagande bland invandrare och integrationsfrågor.

 

För att se tidigare föreläsningar i Framtidsakademins regi se: Folkuniversitetet i Uppsala (länk till annan hemsida)