Global miljöhistoria, 7.5 hp


Höstterminen 2018 vecka 36-43 – dagtid – 50% – Campus

Anmälan på antagning.se »


Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-19501

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (67 %) – Högskoleprov (33 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Om kursen

Vad kan samtiden lära av mänsklighetens långa historia och dess relation till den omgivande miljön? Hur kan en miljöhistorisk förståelse bidra i det praktiska arbetet för en hållbar framtid?

Med utgångspunkt i samspelet mellan människa och natur ger kursen ett historiskt djup till dagens hållbarhetsproblematik och de senaste decenniernas diskussion om hur problematiken kan hanteras. Genom växlingar mellan ett generellt perspektiv och specifika nedslag i historien på olika geografiska platser, tecknas en helhetsbild av världens miljöhistoria. Särskilt fokus läggs vid 1900-talets miljöhistoria, med dess dramatiska förändringar av både ekosystem och människans livsbetingelser. Kursen erbjuder en tvärvetenskaplig dialog där användningen av olika kommunikativa verktyg och miljöhistoriska projektmetoder fördjupar förståelsen för hållbarhetsproblematiken och dess möjliga lösningar.


GMH

<<< HUA Kursportal

Välkommen till Global Miljöhistoria 2017!

Du som är antagen till kursen har fått ett mail med information om kursen. Du finner denna information i välkomstbrevet nedan.

Kom ihåg att registrera dig digitalt på kursen på www.studentportalen.uu.se senast tisdag 20:e augusti, annars förlorar du din plats på kursen även om du är antagen!

Som fristående student måste du även närvara vid den obligatoriska kursintroduktionen tisdag 29:e augusti kl. 09:00-09.30 i Cemus biblioteket vid Geocentrum. Samtliga studenter på kursen har sedan introföreläsning kl. 10.15 – 12.00 i Lindahlsalen (05:01058) vid Uppsala Universitets Evolutionsbiologiska Centrum (EBC), Norbyvägen 18D

Om du har frågor om kursen, registrering och introduktionen så tveka inte att höra av dig. Vi nås på våra mailadresser: ewa.livmar@cemus.uu.se och henrik.stromsten@geo.uu.se.

Vi ses på kursintroduktionen!
/Kursledningen – Henrik & Ewa

Senaste uppdateringarna: