Global miljöhistoria, 7.5 hp


HT19, 50 %, Campus

Anmälan på antagning.se »

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 3 november 2019

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-19501 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (67 %) – Högskoleprov (33 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Om kursen

Vad kan samtiden lära av mänsklighetens långa historia och dess relation till den omgivande miljön? Hur kan en miljöhistorisk förståelse bidra i det praktiska arbetet för en hållbar framtid?

Med utgångspunkt i samspelet mellan människa och natur ger kursen ett historiskt djup till dagens hållbarhetsproblematik och de senaste decenniernas diskussion om hur problematiken kan hanteras. Genom växlingar mellan ett generellt perspektiv och specifika nedslag i historien på olika geografiska platser, tecknas en helhetsbild av världens miljöhistoria. Särskilt fokus läggs vid tidsperioden 1700- 1900-talets miljöhistoria, med dess dramatiska förändringar av både ekosystem och människans livsbetingelser.

Kursen har två genomgående teman, där det första är att visa på hur världens historia hänger samman, att se samband och konsekvenser utifrån tvärvetenskaplig exempel. Genom användningen av olika kommunikativa verktyg och miljöhistoriska projektmetoder syftar kursen till att fördjupa förståelsen för hållbarhetsproblematiken och dess möjliga lösningar.

Det andra genomgående temat i kursen är att problematisera historieskrivandet och själva historien genom att granska historiska maktstrukturer samt ifrågasätta vilka som skrivit historien, ur vilka perspektiv och för vem? Kursens mål är att du ska få en översikt över den globala miljöhistorien, lära dig förstå miljöhistoriska processer, historiska maktstrukturer samt reflektera historiskt och kunna sätta det förflutna i relation till samtiden. Ett annat mål är att stimulera kritiskt tänkande och engagemang, genom både kursens innehåll och struktur.


GMH

<<< HUA Kursportal

Välkommen till Global Miljöhistoria 2018!

Du som är antagen till kursen har fått ett mail med information om kursen. Du finner denna information i välkomstbrevet nedan.

Kom ihåg att registrera dig digitalt på kursen på www.studentportalen.uu.se senast tisdag 20:e augusti, annars förlorar du din plats. Som fristående student ska du även närvara vid kursintroduktionen den 4:e september kl. 10 i Sydney Alrutz-salen på Blåsenhus. 

Om du har frågor om kursen, registrering och introduktionen så tveka inte att höra av dig. Vi nås på våra mailadresser: ewa.livmar@cemus.uu.se och henrik.stromsten@geo.uu.se.

Vi ses på kursintroduktionen!
/Kursledningen – Henrik & Ewa

Senaste nytt:

2018-10-24  Kursavslut 25/10 kl 13-15 i Hambergsalen på Geocentrum

2018-10-12 Kompletteringsdokument uppdaterat

2018-09-22 Kompletteringsdokument uppdaterat

2018-09-20 Schema uppdaterat (ang. föreläsning 4/10, information om exkursion i Botaniska)