Hållbar utveckling A


HT19, 100 %, Campus

Anmälan på antagning.se »

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-19512 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (67 %) – Högskoleprov (33 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

 

Om kursen

Vad innebär hållbar utveckling i både teori och praktik? Vilka strategier och metoder kan användas för att skapa en hållbar samhällsutveckling? Hur skiljer sig den vetenskapliga förståelsen av hållbar utveckling från den allmänna, massmediala bilden av hållbarhetsproblematiken? Hur kan man arbeta med och för hållbar utveckling?

Kursen utgår från att samhället och naturen tillsammans utgör ett komplext system som måste förstås utifrån ett tvärvetenskapligt och ämnesövergripande perspektiv. Globala förändringar och överlevnadsfrågor som klimatförändringar, sociala orättvisor och ekonomisk kris, kräver en integrerad ansats som förutsätter kunskaper om ekologiska, ekonomiska, politiska, historiska, sociala och kulturella förhållanden. Kursen fungerar som ett utmärkt komplement till de flesta yrkesområden och utbildningar, och bygger på studentaktiverande undervisningsformer och speciellt inbjudna gästföreläsare med stor erfarenhet inom området.

I kursen används också olika systemanalytiska redskap för att skapa en djupare förståelse för de globala hållbarhetsfrågorna, samtidigt som vi arbetar med kommunikation och i projekt för att finna och förmedla möjliga lösningar på de utmaningar mänskligheten står inför.

Helheten är större än delarna
Hållbar utveckling A består av ett introducerande moment om 2 hp, tre tematiska moment om 7 hp samt ett praktiskt tillämpat moment om 7 hp:

  1. Introduktion till hållbar utveckling, 2 hp
  2. Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering, 7 hp
  3. Välfärd, utveckling och globalisering, 7 hp
  4. Klimat, energi, ekosystem och resursanvändning, 7 hp
  5. Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling, 7 hp

Undervisning och upplägg
Kursen börjar vecka 36 och omfattar totalt 30 högskolepoäng (hp), ges på helfart och dagtid, med enstaka föreläsningar på kvällstid.

Examination
Examinationen består dels av skrivuppgifter kopplade till de olika momenten och obligatoriska seminarier (totalt 23 hp) och dels av tillämpade examinationsuppgifter (totalt 7 hp) som tar en problembaserad ansats där kursernas innehåll används för att arbeta med konkreta hållbarhetsfrågor. Några teman för hösten kommer att vara klimat, energi, mat, boende, politik, utveckling, rättvisa och olika sätt att arbeta med hållbar utveckling. I de projektbaserade tillämpade uppgifterna kommer vi att genomföra ett projekt i grupp kopplat till olika praktiska kommunikationsfärdigheter.

Välkommen till en intensiv och inspirerande A-kurs i hållbar utveckling på CEMUS!


HUAVälkommen till Hållbar utveckling A 2018!

Om du har frågor om kursen så tveka inte att höra av dig till oss i kursledningen. Vi nås på våra mailadresser sanna.gunnarsson@cemus.uu.se och alexis.engstrom@uadm.uu.se.

Här hittar du kursens Välkomstbrev

Här hittar du vårt kursinfohäfte med all viktig information om kursen.


 Senaste uppdateringar

 • 30/11: Uppdaterat schema. Då föreläsaren Veronica Brodén Gyberg som ni skulle haft på KE den 4 december kl. 10-12 är sjuk, så har vi dessvärre behövt flytta den föreläsningen till den 10 december kl. 13-15. Det innebär också att ni jobbar med era projektarbeten på förmiddagen den 4 december.
 • 27/11: Nu finns instruktionerna för den individuella skrivuppgiften på KE-sidan.
 • 15/11: Nu finns instruktionerna för seminarium 1 upplagda på KE-sidan.
 • 13/11: Schemaändring för i morgon onsdag: Vi har blivit tvugna att korta ner morgondagens workshop, och den börjar därför klockan 10:15 istället för 9:15. Tiderna för onsdagen är alltså 10:15-12:00 samt 13:15-15:00. Hjälp gärna till att sprida den här informationen så att alla nås av den.

 Delkurser

Hållbar utveckling A består av 5 olika delkurser, observera att delkurserna “Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering” & “Klimat, energi, ekosystem och resursanvändning i det moderna samhället” samläses med fristående kurser, klicka på länkarna nedan för att komma till respektive kurs.


 Schema

Observera att för alla tider som inte anges med exakta minuter gäller akademisk kvart. Det innebär till exempel att ett tillfälle där det står 9-12 egentligen börjar 9:15. Alla seminarium är examinerande.

Om du behöver ladda ner schemat som pdf till din telefon så finns senaste versionen här:Schema period 2

Schemat till första perioden finns här:Schema period 1, uppdaterat 181016