Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling, 7 hp


<<< HUA Kursportal 

Välkomna till Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling 2018!

På den här sidan finner ni all information som rör kursen. Kursen är en delkurs i kurspaketet Hållbar utveckling A och löper under vecka 44-51.
Under rubriken “Senaste uppdateringarna” noterar vi när någonting har uppdaterats eller adderats i länkarna och filerna nedanför.


Senaste Uppdateringarna

Presentationer projektkursen HT18
Måndag 17 december

Norrlands II

9.15 – 9.35 Engångsprodukter på nationer

9.40 – 10.00 Gröntänkarna

10.15 – 10.35 Hållbarhetskväll

10.40 – 11.00 Klimatkalendern

11.15 – 11.35 Mötesplats för ensamma

11.40 – 12.00 Sajt hållbara högtider

 

Norlands I

9.15 – 9.35 Fötterna på jorden

9.40 – 10.00 Hållbar kalender

10.15 – 10.35 Hållbarhetskalendern Instagram

10.40 – 11.00 Återbruk över generationer

11.15 – 11.35 Matsvinn på nationer

11.40 – 12.00 Lokalt matkollektiv