Välfärd, utveckling och globalisering, 7 hp


<<< HUA Kursportal 

Välkomna till Välfärd, utveckling och globalisering 2018!

På den här sidan finner ni all information som rör kursen. Kursen är en delkurs i kurspaketet Hållbar utveckling A och löper under vecka 37-43.
Under rubriken “Senaste uppdateringarna” noterar vi när någonting har uppdaterats eller adderats i länkarna och filerna nedanför.


Senaste Uppdateringarna

 • Nu finns kompletteringsuppgifter för kursens seminarier upplagda
 • Nu finns förberedelser till Seminarium 2 uppladdat under rubriken “Examination”
 • Nu finns diskussionsfrågor till veckans (v. 40) litteratur i kurskompendiet. Det finns även en artikel om Not-for-profit-businesses under “bonusmaterial”.
 • Inför fredagens (5 oktober) seminarium förebreder ni er genom att skriva ut och ta med er ert utkast på skrivuppgiften, samt läsa och diskutera kapitlen och artiklarna som förekommit hittills i VUG. Observera att studentportalen är stängd på fredag så ni behöver inte ladda upp ert dokument där.

Litteratur

 • Kurskompendium med läsinstruktioner
 • Instruktioner till litteratursamtal

  Kursböcker:
 • Roy, A. (2015) Capitalism: a ghost story. Verso Books.
 • Thiele, L. P. (2016) Sustainability. John Wiley Sons. (Second edition.) (även första upplagan från 2013 går bra).
 • Österbergh & Malmaeus (2018) Ekonomi för Antropocen: skiftet till en hållbar värld. Carlsson Bokförlag