Förändringsprocesser – ledarskap, kommunikation och organisation


<<< HUB Kursportal 

Välkomna till Förändringsprocesser – ledarskap, kommunikation och organisation 2019!

På den här sidan finner ni all information som rör kursen. Kursen är en delkurs i kurspaketet Hållbar utveckling B.
Under rubriken “Senaste uppdateringarna” noterar vi när någonting har uppdaterats eller adderats i länkarna och filerna nedanför.


Senaste Uppdateringarna

  • Kommer snart

Kursinfo

  • Kommer snart

Litteratur

  • Kommer snart

Uppgifter och instruktioner

  • Kommer snart

Material workshops och föreläsningar

  • Kommer snart