Uppdragsforskning om lokala koldioxidbudgetar / Commisioned research on regional carbon budgets


Uppsala University’s Zennström Professorship in Climate Change Leadership and the Centre for Environment and Development Studies conducts commisioned research and education on carbon budgets and rapid pathways to fossil free futures. We work with municipalities, cities, regions, sectors and organisations that are interested  in developing a carbon budget framework as a scientific underpinning to their climate and energy strategies.

During 2018 we are planning a number of new activities, including a carbon budget network for Swedish municipalities, counties and regions (in partnership with the consultancy Ramböll, see description below in Swedish) building and expanding upon previous work with the Municipality of Järfälla in 2017.

If you are intersted in finding out more, please don’t hesitate to contact us:

Isak Stodard
Project Leader for Uppsala Universities Zennström Professorship in Climate Change Leadership
Centre for Environment and Development Studies at Uppsala Unversity and Swedish University of Agricultural sciences
isak.stoddard@cemus.uu.se
+46703147236


Från Paris till Kommunfullmäktige – Inbjudan till utvecklingsprojekt för lokala koldioxidbudgetar

[Ladda ner inbjudan här]

Med avstamp i Parisavtalets 2°C-åtagande och tillämpad forskning utförd inom ramen för Zennströms professur i Klimatledarskap (CCL) vid CEMUS (Uppsala universitet och SLU) bjuder vi in kommuner, län och regioner att under 2018 delta i ett projekt för att skapa lokala koldioxidbudgetar. Genom att delta i nätverket får er organisation hjälp med att konkretisera vad Parisavtalet innebär på lokal nivå samt tillgång till tillämpad forskning i framkant gällande snabba samhällsomställningar.

Under 2018 planeras två workshops, samt möjlighet att få en koldioxidbudget framtagen för din region, kommun eller län. Som ytterligare underlag kommer en inledande text tas fram som på ett pedagogiskt sätt förklarar metodiken som använts. Det blir en utvecklad och förtydligad version av den inledande texten i rapporten åt Järfälla kommun, där nätverket kommer användas som remissinstans och får vara med och påverka utformningen. Utvecklingsprojektet drivs i samarbete med Ramböll.

Valbara aktiviteter i projektet:

  • Uppstartsworkshop våren 2018 i Uppsala (5 juni i Uppsala)
  • Framtagande av lokal koldioxidbudget
  • Presentation av rapport på plats i kommun/län/region
  • Framtagande av inledande teoridel, möjlighet att delta i referensgrupp
  • Workshop om vägar mot fossilfria framtider, hösten 2018 (preliminärt november)

Uppstartsworkshop i Uppsala 5 Juni
Läs mer om uppstartsworkshopen den 5 juni här.
Registrering till workshopen (senast 24 Maj) görs genom att fylla i detta formulär.