Klimatet, energin och det moderna samhället, 7.5 hp


Höstterminen 2018 vecka 44-03 – dagtid – 50% – Campus

Anmälan på antagning.se »


Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-19503

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (67 %) – Högskoleprov (33 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Om kursen

På vilka sätt kan samhället minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt anpassa sig till ett förändrat klimat? Hur kan världens allt mer svårtillgängliga resurser fördelas på ett rättvist sätt? Hur kan olika tekniska och sociala innovationer inom klimat- och energiområdet bidra till en omställning till ett hållbart samhälle?

Kursen behandlar två av vår tids stora ödesfrågor: klimatförändringarna och energiförsörjningen. Gästföreläsningar och diskussioner behandlar frågor rörande växthuseffekten, klimatvariationer i tid och rum, metoder för klimatforskning och olika faktorer som påverkar klimatet. Vidare diskuteras olika energislags betydelse för det moderna samhället och dess historiska utveckling. Som en del av detta granskas möjligheterna till och konsekvenserna av en omställning från fossila till förnybara energikällor. I samband med detta ges en orientering i energisystem och energisäkerhet och begrepp som Peak Oil, rekyleffekter och kolbudget introduceras.

Kursen gör även en ansats att belysa kontroverser kring forskning och politik. Vikt läggs på att förstå grundläggande antaganden och koncept som förekommer i debatten samt på att kritiskt granska de lösningsförslag som presenteras, bland annat ur ett rättvise- och maktperspektiv. Därutöver behandlas konsekvenser av klimatförändringar och förändrade energitillgångar på bland annat ekosystem, vattenförsörjning, jord- och skogsbruk, naturkatastrofer, hälsa, ekonomi och konflikter. Slutligen belyses framtidsscenarier och strategier för att hantera klimat- och energiproblem.


<<< HUA Kursportal

Välkommen till Klimatet, energin och det moderna samhället 2017!

På den här sidan finns all information som rör kursen. Har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig till någon av oss i kursledningen:

lisa.nilsson@csduppsala.uu.se

sofia.ostblom@csduppsala.uu.se.

Allt gott!

Lisa & Sofia


Seminariet  19/12

Här hittar ni artikeln till seminariet den 19/12


Begrepp inför tentamen

Här finns begreppen från workshopen idag. Lycka till med läsningen!

Lisa & Sofia


Länkar

Tips från Lisa Plattner om bra länkar till COP23.

OBS! Skrolla ner på sidorna för att hitta rätt information.

För den som vill titta närmare på the carbon map som Kevin visade under sin föreläsning finns en länk här: carbonmap.

Och Naturvårdsverkets miljömål som Ira tog upp under föreläsningen: Sveriges miljömål.

Ett lyssnings-/läsningstips från vetenskapsradio i p1 inför föreläsningen med Anders Hansson: Teknisk manipulering av klimatet väcker oro.

Lisa & Sofia


Senaste uppdatering

  • 20/12 Kompletteringsuppgifter
  • 05/12 Individuell skrivuppgift
  • 04/12 Uppdaterat schema
  • 28/11 Komplettering för gemensam tentamen
  • 27/11 Uppdaterat schema