Klimatet, energin och det moderna samhället, 7.5 hp


<<< HUA Kursportal

Välkommen till Klimat, energi och det moderna samhället 2017!

På den här sidan kommer ni hitta all information som rör kursen. Ni kan redan nu ta en titt på det preliminära schemat, övrig information angående kursen kommer finnas tillgänglig närmare kursstart.

Vi som ansvarar för kursen heter Lisa och Sofia. Våra förhoppningar är att ni under hösten ska utmanas och inspireras av nutidens stora klimat- och energifrågor och att ni emot slutet av kursen kommer reflektera kring dessa frågor med en djupare förståelse.

Om ni har några frågor angående kursen får ni gärna höra av er till oss. Ni når oss bäst på mail, lisa.nilsson@csduppsala.uu.se eller sofia.ostblom@csduppsala.uu.se.

Vi ses snart!

Lisa & Sofia


Senaste uppdatering

  • 7/9 Uppdaterat Schema
  • 30/8 Uppdaterade kursböcker

Litteratur

  • Kursböcker:
  • Berners-Lee, M. & Clark, D.A. 2014, Den brännande frågan: att förbruka hälften av världens olja, kol och gas är ödesdigert : hur tar vi oss ur beroendet? Karneval, Stockholm
  • Jiborn, M. & Kander, A. 2013, Generationsmålet: kontroverser kring klimat och konsumtion, 1. uppl. edn, Dialogos, Stockholm.
  • Kurskompendium & Läsanvisningar

Föreläsningar

  • Kommer snart

Examination

  • Kommer snart