Klimatet, energin och det moderna samhället, 7.5 hp


 

Välkommen till klimatet, energin och det moderna samhället höstterminen 2018!

 

Har du några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på

sofia.ostblom@cemus.uu.se eller lovisa.hakansson@cemus.uu.se

 

Varma hälsningar

Lovisa och Sofia, kursamanuenser


Förberedelseuppgift upplagd

Hej alla!

Vi har nu laddat upp en förberedelseuppgift inför seminariet den 18/12. Glöm ej att ta med er kurslitteraturen till seminariet så att ni aktivt kan arbeta med den.

Allt gott,

Sofia och Lovisa


CEMUS’ WINTER WEEKS (v. 50-51)

Under de två sista veckorna innan jul har ni möjlighet att gå på olika intressanta föreläsningar och presentationer som sker på Cemus. Ni kommer även att presentera de framtidsscenarier ni skapar under workshopen den 11 december som en del av detta evenemang. Se Cemus webbsida eller facebook-evenemang för mer detaljerad information. Vi uppmuntrar er att ta tillfället i akt och gå på några av dessa tillfällen! 


<<< HUA Kursportal


 

 

Höstterminen 2018 vecka 44-03 – dagtid – 50% – Campus

Anmälan på antagning.se »


Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-19503

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (67 %) – Högskoleprov (33 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Om kursen

På vilka sätt kan samhället minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt anpassa sig till ett förändrat klimat? Hur kan världens allt mer svårtillgängliga resurser fördelas på ett rättvist sätt? Hur kan olika tekniska och sociala innovationer inom klimat- och energiområdet bidra till en omställning till ett hållbart samhälle?

Kursen behandlar två av vår tids stora ödesfrågor: klimatförändringarna och energiförsörjningen. Gästföreläsningar och diskussioner behandlar frågor rörande växthuseffekten, klimatvariationer i tid och rum, metoder för klimatforskning och olika faktorer som påverkar klimatet. Vidare diskuteras olika energislags betydelse för det moderna samhället och dess historiska utveckling. Som en del av detta granskas möjligheterna till och konsekvenserna av en omställning från fossila till förnybara energikällor. I samband med detta ges en orientering i energisystem och energisäkerhet och begrepp som Peak Oil, rekyleffekter och kolbudget introduceras.

Kursen gör även en ansats att belysa kontroverser kring forskning och politik. Vikt läggs på att förstå grundläggande antaganden och koncept som förekommer i debatten samt på att kritiskt granska de lösningsförslag som presenteras, bland annat ur ett rättvise- och maktperspektiv. Därutöver behandlas konsekvenser av klimatförändringar och förändrade energitillgångar på bland annat ekosystem, vattenförsörjning, jord- och skogsbruk, naturkatastrofer, hälsa, ekonomi och konflikter. Slutligen belyses framtidsscenarier och strategier för att hantera klimat- och energiproblem.


Kursinfo 2017