Läsanvisningar – Klimatet, energin och det moderna samhället


Kursböcker

I den här delkursen kommer vi använda följande kursböcker:

  • Berners-Lee & Clark (2013) Den brännande frågan: att förbruka hälften av världens olja, kol och gas är ödesdigert – hur tar vi oss ur beroendet?Karneval förlag, Stockholm.
  • Lanchester (2019) The Wall. W.W Norton & Company, New York.

Vecka 45 –

Obligatorisk läsning

Information kommer

Veckans frågor

 


Vecka 46 –

Obligatorisk läsning

Information kommer

Veckans frågor

 


Vecka 47 –

Obligatorisk läsning

Information kommer

Veckans frågor

 


Vecka 48 –

Obligatorisk läsning

Information kommer

Veckans frågor

 


Vecka 49 –

Obligatorisk läsning

Information kommer

Veckans frågor

 


Vecka 50 –

Obligatorisk läsning

Information kommer

Veckans frågor

 


Vecka 51 –

Obligatorisk läsning

Information kommer

Veckans frågor