Livsfilosofi och det moderna samhället


 

Välkommen till Livsfilosofi och det moderna samhället vårterminen 2018!

På denna sida kommer all information om kursen att finnas tillgänglig och uppdateras löpande.

Kursen startar vecka 12, tisdagen den 20:e mars med obligatorisk registrering och kursintroduktion i Småland på Geocentrum, Villavägen 16.

Sista dagen för onlineregistrering på studentportalen är den 13:e mars.

Har du frågor nås vi via e-post:

sofia.ostblom@cemus.uu.se

therese.engwall@cemus.uu.se

 

Vi ser fram emot vårterminen och en ny kursomgång med er!

Hälsningar Sofia & Therese, kursamanuenserUppdateringar:

  • 13/2: Uppdaterat schema

Schema & kursinfo

Litteratur

Examination

  • Kommer snart

 

Om kursen

LF2016-smallHur kombinerar man det goda livet med ett ansvar för världen och dess överlevnad? Vad kan olika livsfilosofier och livsstilar i andra kulturer och ur historien lära oss om människan och vår samtid? Vilken roll har individen i dessa tider av kriser, komplexitet och ständiga förändringar?

Kursen utgår från att dagens problem inte enbart kan lösas med ny teknik, rådande politik och fortsatt ekonomisk tillväxt. Samtidigt som den materiella välfärden har ökat under 1900-talet mår människor i vår del av världen inte enbart bättre. I andra delar av världen har livsutsikterna försämrats som följd av nykoloniala ambitioner från världens nya och gamla stormakter med krig och terrorism som följd.

Utifrån en samtida kritisk analys av det moderna samhället går kursen vidare och utforskar andra sätt att leva och förhålla sig till sin omvärld på, olika livsfilosofier, det goda livet och hur vi kan formulera personliga och kollektiva livsfilosofier som har möjlighet att förändra oss själva och världen. I kursen förs kritiska diskussioner om individuella likväl som samhälleliga möjligheter och begränsningar till ett gott och ansvarstagande liv. Kursen inbjuder till reflektion kring kopplingar mellan teori, praktik och livserfarenhet.