Livsfilosofi och det moderna samhället


Vårterminen 2019 vecka 13-23 – kvällstid – 50% – Campus

Anmälan på antagning.se »


Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-69504

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 60 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

 

Om kursen

Hur kombinerar man det goda livet med ett ansvar för världen och dess överlevnad? Vad kan olika livsfilosofier och livsstilar i andra kulturer och ur historien lära oss om människan och vår samtid? Vilken roll har individen i dessa tider av kriser, komplexitet och ständiga förändringar?

Kursen utgår från att dagens problem inte enbart kan lösas med ny teknik, rådande politik och fortsatt ekonomisk tillväxt. Samtidigt som den materiella välfärden har ökat under 1900-talet mår människor i vår del av världen inte enbart bättre. I andra delar av världen har livsutsikterna försämrats som följd av nykoloniala ambitioner från världens nya och gamla stormakter med krig och terrorism som följd.

Utifrån en samtida kritisk analys av det moderna samhället går kursen vidare och utforskar andra sätt att leva och förhålla sig till sin omvärld på, olika livsfilosofier, det goda livet och hur vi kan formulera personliga och kollektiva livsfilosofier som har möjlighet att förändra oss själva och världen. I kursen förs kritiska diskussioner om individuella likväl som samhälleliga möjligheter och begränsningar till ett gott och ansvarstagande liv. Kursen inbjuder till reflektion kring kopplingar mellan teori, praktik och livserfarenhet.


Välkommen till Livsfilosofi och det moderna samhället vårterminen 2018!

På denna sida kommer all information om kursen att finnas tillgänglig och uppdateras löpande.

 

Har du har frågor nås vi via e-post:

sofia.ostblom@cemus.uu.se

therese.engwall@cemus.uu.se

 


Diskussionsfrågor 22/5

Hur kan vi skapa förändring?

 • Strömquist (2016, s. 85) skriver om statsvetaren Wendy Brown, och hennes teori om att “de progressiva krafterna i samhället har tappat tron på att en genomgripande politisk förändring är möjlig, att det liksom egentligen inte finns något alternativ till den rådande ordningen.” Håller ni med? Vad skulle krävas för att ändra på detta?
 • Vad kan politiken göra när det kommer till samhällsförändring? Vad bör politiken göra?
 • Hur kan en individuell livsfilosofi påverka samhället? Är det relevant för samhällsförändring? Hur?
 • Vad kan individen göra för att skapa förändring? Vad bör individen göra?
 • Björk (2012) menar att vi är instängda i en konsumistisk och ekonomisk hegemoni. Hur ser ni på det? Hur förhåller det sig till politisk förändringspotential och individuellt handlingsutrymme?
 • Vad finns det för samband mellan livsfilosofi och förändring enligt Jensen (2006)? Vad ser han för faror? Vilka för- och nackdelar anser ni finns?


Redovisning av livsfilosofiska projekt

Under Hållbarhetsfestivalen den 25:e maj har vi tid från kl 16.00 till kl 18.00 för att visa vår interaktiva utställning om de livsfilosofiska projekten. Vi ska vara vid entrén till humanistiska teatern på Engelska parken. Det kommer att finnas möjlighet att vara utomhus (om vädret tillåter). Vi samlas kl 15.30 vid entrén för att bestämma exakt var vi ska vara (alla behöver nödvändigtvis inte vara på samma ställe), och för att hinna få alla saker på plats till kl 16.00. Under utställningstiden ska alla ta del av varandras verk och projekt, samt finnas tillgängliga för att svara på frågor kring sitt eget projekt från besökare och kurskamrater. Vi kommer att avsluta med ett samtal kring projektet och utställningen, innan vi plockar ner den kl. 18.

 

 


Uppdateringar:

 • 31/5: Alla kompletteringsuppgifter upplagda
 • 17/5: Uppdaterat schema
 • 18/4: Instruktion för skrivuppgift upplagd.
 • 12/4: Instruktioner för workshop och litteraturseminarium upplagda.

 

 Diskussionsfrågor 17/4

 • Kan individualism och egoism bidra till hållbarhet? Hur?
 • Kan vi någonsin vara säkra på något? Existerar sanningar?
 • Kirkegaard menar att vi aldrig är offer för omständigheter utan kan bryta oss fria från vårt öde. Sant eller falskt? Motivera!
 • Vi lever i ett informationssamhälle där nyheter och nya perspektiv ständigt når oss. Är det bra att ständigt söka efter svar eller bör du bara existera liksom Kirkegaard gjorde?
 • Ett citat av Camus är “But what is happiness except the simple harmony between a man and the life he leads?” och Camus berättelse om Sisyfos (som enligt myten är evigt dömd att rulla ett stenblock uppför en kulle bara för att se det rulla tillbaka och tvingas rulla upp det igen gång på gång i all evighet) avslutas med antagandet att Sisyfos måste ha varit en lycklig man just eftersom han levde i harmoni med sitt öde (rulla stenblock för evigt). Är denna idé om lycka förenlig med de forskningresultat som Maria Sandgren presenterade, som visade att de som definierar sig som lyckliga i hög utsträckning har ekonomisk trygghet, ett social nätverk, behandlas med respekt, är friska (m.m.)?
 • Till vilken natursyn bekänner sig din filosof (eller Camus)

Om kursen

LF2016-smallHur kombinerar man det goda livet med ett ansvar för världen och dess överlevnad? Vad kan olika livsfilosofier och livsstilar i andra kulturer och ur historien lära oss om människan och vår samtid? Vilken roll har individen i dessa tider av kriser, komplexitet och ständiga förändringar?

Kursen utgår från att dagens problem inte enbart kan lösas med ny teknik, rådande politik och fortsatt ekonomisk tillväxt. Samtidigt som den materiella välfärden har ökat under 1900-talet mår människor i vår del av världen inte enbart bättre. I andra delar av världen har livsutsikterna försämrats som följd av nykoloniala ambitioner från världens nya och gamla stormakter med krig och terrorism som följd.

Utifrån en samtida kritisk analys av det moderna samhället går kursen vidare och utforskar andra sätt att leva och förhålla sig till sin omvärld på, olika livsfilosofier, det goda livet och hur vi kan formulera personliga och kollektiva livsfilosofier som har möjlighet att förändra oss själva och världen. I kursen förs kritiska diskussioner om individuella likväl som samhälleliga möjligheter och begränsningar till ett gott och ansvarstagande liv. Kursen inbjuder till reflektion kring kopplingar mellan teori, praktik och livserfarenhet.