Mar 13: Framtidsakademin – Religionens återkomst i mediedebatten?


Framtidsakademin gästas denna månad av Mia Lövheim, professor i religionssociologi vid Uppsala universitet.

Mia föreläser om hur religion de senaste decennierna blivit mer synligt i medierapportering, och vad det innebär för frågor om vilka aktörer, värden och villkor som formar det offentliga samtalet.

Tid: Tisdag den 13 mars, kl 18-19
Plats: Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17
Mia Lövheim är professor i religionssociologi vid teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Hennes forskning medier och religion, i form av interaktion omkring religion i internetbaserade medier och representation av religion i dagspress.

Framtidsakademin
 är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och CEMUS och arrangeras tillsammans med Stadsbiblioteket i Uppsala. Verksamheten finansieras med stöd från Folkuniversitetsföreningen.