Teknik, makt och mänsklighetens framtid


Vårterminen 2020 vecka 04-12 – dagtid – 50% – Campus

Anmälan på antagning.se »


Sista ansökningsdatum: 2019-10-15

Anmälningskod: UU-69504

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 60 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

 

Om kursen

På vilka sätt kan tekniska innovationer bidra i arbetet med och för hållbar utveckling? Vilka teknologiska och mänskliga framtidsscenarier är sannolika och önskvärda?

Utifrån en idéhistorisk inledande bakgrund förs en kritisk och praktisk diskussion om olika sätt att förstå teknikens möjligheter och begränsningar i relation till dagens hållbarhetsproblematik. Teman som bland annat diskuteras är teknikutveckling, riskbedömning av ny teknik, hög- och lågteknologiska visioner, informationsteknologi, sociala medier och bioteknik. Kursen utgår från en tvärvetenskaplig dialog där tekniska, naturvetenskapliga perspektiv möter filosofiska, maktpolitiska och kulturkritiska perspektiv på teknikens roll i samhället. Gästföreläsare, seminarier, egen läsning och examination syftar till eftertanke och bättre förståelse av vår relation till vår omgivande teknologiska värld.


Välkomna till vårterminen 2020!

På den här sidan kommer vi att lägga upp kursmaterial såsom schema, uppgifter, föreläsningsmaterial etc.

Har du frågor som rör kursen hör då av dig till kursamanuenserna Kenzo Franzén (kenzo.franzen@cemus.uu.se) och Hanna Wernerson (hanna.wernerson@cemus.uu.se).

Uppdateringar


Schema & kursinfo (kommer snart)

 • Kursinformation
 • Schema
 • Examinationsstruktur
 • Litteraturöversikt

Material från föreläsningar

Litteratur

 • Nye, David E. (2007) Technology Matters.
 • Hornborg, Alf (2010) Myten om maskinen. 1st ed. Göteborg: Daidalos

Instruktioner (kommer snart)

 • Läsanvisningar

Examinationsinstruktioner (kommer snart)

 • Debatt
 • Litteraturseminarium
 • Skrivuppgift
 • Projektarbete – muntlig presentation