Teknik, makt och mänsklighetens framtid


Vårterminen 2019 vecka 04-12 – kvällstid – 50% – Campus

Anmälan på antagning.se »


Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-69503

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 60 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

 

Om kursen

På vilka sätt kan tekniska innovationer bidra i arbetet med och för hållbar utveckling? Vilka teknologiska och mänskliga framtidsscenarier är sannolika och önskvärda?

Utifrån en idéhistorisk inledande bakgrund förs en kritisk och praktisk diskussion om olika sätt att förstå teknikens möjligheter och begränsningar i relation till dagens hållbarhetsproblematik. Teman som bland annat diskuteras är förnyelsebar energi, riskbedömning av ny teknik, mobilitet, hög- och lågteknologiska visioner, informationsteknologi, sociala medier och copyright. Kursen fokuserar även på den tvärvetenskapliga dialogen där tekniska, naturvetenskapliga perspektiv möter filosofiska, maktpolitiska och kulturkritiska perspektiv på teknikens roll i samhället. Gästföreläsare, seminarier, egen läsning och examination syftar till eftertanke och bättre förståelse av vår relation till vår omgivande teknologiska värld.


Vårterminen 2018

På den här sidan – kurshemsidan – kommer vi att lägga upp kursmaterial (schema, uppgifter, etc) och informera om eventuella ändringar i schemat.

Har du frågor som rör kursen hör då av dig till kursamanuenserna Anna Joos Lindberg (anna.j.lindberg@cemus.uu.se) och Aaron Tuckey (aaron.tuckey@cemus.uu.se).

 

Uppdateringar

  • 2/1 Diskussionsfrågorna uppdaterade under Instruktioner nedan samt schemat uppdaterade under Schema & kursinfo
  • 30/1 Powerpoint bilderna finns nedanför under Material från föreläsningar
  • 17/1 Powerpoint bilderna från introduktionstillfället finns här.
  • 15/1 Instruktioner för diskussionsgrupperna ligger uppe – se instruktioner nedan.
  • 14/1 Läsanvisningar och schema uppdaterade. Köp kursböckerna redan nu, eller låna de exemplar som kommer att finnas i geocentrums bibliotek och cemus bibliotek. Ses på tisdag!
  • 13/12 Schema och välkomstbrev kommer att skickas ut i slutet av veckan.

Material från föreläsningar

Litteratur

  • Hornborg, A. (2010). Myten om Maskinen. 1st ed. Göteborg: Daidalos
  • Diamandis, P. H., & Kotler, S. (2012). Abundance: the future is better than you think. New York: Free Press
  • Artiklar (finns på Studentportalen)