Hållbar utveckling – värderingar, världsbilder och visioner


Om kursen

VVV2016-smallVilken roll kan synliggörandet av dolda värderingar, världsbilder, visioner spela i arbetet för en hållbar utveckling? Vilka ohållbara samhälleliga, kulturella faktorer har genom historien lett fram till dagens hållbarhetsproblematik? Och hur kan en akademisk diskussion och dialog om världens tillstånd leda till samhällsförändring?

Kursen analyserar de historiska orsakerna till dagens hållbarhetsproblematik genom att belysa olika tankesystem, diskurser och värderingar kring natur, människa och samhällsutveckling. Utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv diskuteras globala maktförhållanden, synsätt på naturen, rättvisa, samt visioner om flera hållbara utvecklingar. Fokus ligger på hur idéhistoriska, filosofiska, socialpsykologiska och etiska perspektiv konkret kan bidra till en fördjupad förståelse för olika aspekter av hållbar utveckling. Kursen utvecklar din förmåga till kritiskt tänkande och självreflektion utifrån studentaktiverande undervisningsformer och speciellt inbjudna gästföreläsare.


Välkomna till Värderingar, världsbilder och visioner 2017!

På den här sidan finner ni all information som rör kursen. Under rubriken “Senaste uppdateringarna” noterar vi när någonting har uppdaterats eller adderats i länkarna och filerna nedanför.

Vi som jobbar med kursen nås lättast via mail
emil.karlsson@csduppsala.uu.se
gustav.innala@csduppsala.uu.se

Tveka inte att höra av er om det är någonting ni undrar över!
/ Kursledningen – Gustav & Emil


Senaste Uppdateringarna

  • 10/4 VVV:Instruktioner för studentlett seminarium finns nu tillgängliga
  • 5/4 VVV: Instruktioner för slutgiltig rapport finns nu tillgängliga (endast fristående)