Hållbar utveckling – värderingar, världsbilder och visioner


Vårterminen 2019 vecka 04-23 – dagtid – 50% – Campus

Anmälan på antagning.se »


Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-69502

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 60 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

 

Om kursen

Vilken roll kan synliggörandet av dolda värderingar, världsbilder, visioner spela i arbetet för en hållbar utveckling? Vilka ohållbara samhälleliga, kulturella faktorer har genom historien lett fram till dagens hållbarhetsproblematik? Och hur kan en akademisk diskussion och dialog om världens tillstånd leda till samhällsförändring?

Kursen analyserar de historiska orsakerna till dagens hållbarhetsproblematik genom att belysa olika tankesystem, diskurser och värderingar kring natur, människa och samhällsutveckling. Utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv diskuteras globala maktförhållanden, synsätt på naturen, rättvisa, samt visioner om flera hållbara utvecklingar. Fokus ligger på hur idéhistoriska, filosofiska, socialpsykologiska och etiska perspektiv konkret kan bidra till en fördjupad förståelse för olika aspekter av hållbar utveckling. Kursen utvecklar din förmåga till kritiskt tänkande och självreflektion utifrån studentaktiverande undervisningsformer och speciellt inbjudna gästföreläsare.


Välkomna till Värderingar, världsbilder och visioner 2018!

På den här sidan finner ni all information som rör kursen. Under rubriken “Senaste uppdateringarna” noterar vi när någonting har uppdaterats eller adderats i länkarna och filerna nedanför.

Vi som jobbar med kursen nås lättast via mail
alexis.engstrom@cemus.uu.se
gustav.innala@cemus.uu.se

Tveka inte att höra av er om det är någonting ni undrar över!
/ Kursledningen – Gustav & Alexis


Senaste Uppdateringarna

  • Tiderna uppdaterade för föreläsningarna i nästa vecka. Måndag 23 april är föreläsningen med Christine Cooper förlängd med en timme, 13-16.
    Onsdag 25 april är workshopen med Jenny Friedl utökad med förmiddagen, så 10-12 samt 13-15.


 Schema

Observera att för alla tider som inte anges med exakta minuter gäller akademisk kvart. Det innebär till exempel att ett tillfälle där det står 9-12 egentligen börjar 9:15.

Om obligatoriska tillfällen: Alla seminarier och inlämningar är examinerande och därmed obligatoriska. Om något annat tillfälle (t.ex. en workshop) är examinerande och obligatoriskt så anges det i schemat. För övriga tillfällen gäller närvarokrav om 75%.

Om du behöver ladda ner schemat som pdf till din telefon så finns senaste här:
Schema VVV 18-04-18