Hållbar utveckling – värderingar, världsbilder och visioner


Vårterminen 2019 vecka 04-23 – dagtid – 50% – Campus

Anmälan på antagning.se »


Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-69502

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 60 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

 

Om kursen

Vilken roll kan synliggörandet av dolda värderingar, världsbilder, visioner spela i arbetet för en hållbar utveckling? Vilka ohållbara samhälleliga, kulturella faktorer har genom historien lett fram till dagens hållbarhetsproblematik? Och hur kan en akademisk diskussion och dialog om världens tillstånd leda till samhällsförändring?

Kursen analyserar de historiska orsakerna till dagens hållbarhetsproblematik genom att belysa olika tankesystem, diskurser och värderingar kring natur, människa och samhällsutveckling. Utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv diskuteras globala maktförhållanden, synsätt på naturen, rättvisa, samt visioner om flera hållbara utvecklingar. Fokus ligger på hur idéhistoriska, filosofiska, socialpsykologiska och etiska perspektiv konkret kan bidra till en fördjupad förståelse för olika aspekter av hållbar utveckling. Kursen utvecklar din förmåga till kritiskt tänkande och självreflektion utifrån studentaktiverande undervisningsformer och speciellt inbjudna gästföreläsare.


Välkomna till Värderingar, världsbilder och visioner 2019!

På den här sidan finner ni all information som rör kursen. Under rubriken “Senaste uppdateringarna” noterar vi när någonting har uppdaterats eller adderats i länkarna och filerna nedanför.

Vi som jobbar med kursen nås lättast via mail
nils.zetterstrom@cemus.uu.se
hedvig.rudstrom@cemus.uu.se

Tveka inte att höra av er om det är någonting ni undrar över!
/ Kursledningen – Hedvig & Nils


Senaste Uppdateringarna

  • 2019-04-17 Uppdatering: Studentledda samtal Power Points upplagda
  • 2019-04-15  Uppdatering: Litteraturtips & Föreläsningar
  •  2019-03-22  Schemauppdatering: salar och beskrivningar
    • OBS: kompletteringstillfället den 27/3 hålls i Skåne, Geo
  •  2019-02-25  Slutuppgift publicerad
  •  2019-02-14  Schema period 4 tillgängligt (fristående studenter)
  •  2019-02-14  Ny flik: litteraturtips